Partner with us

IME will regularly announce Request for Applications (RFAs) for instruments for assistance including Opportunity Fund, Instrument for Business Service Organizations (BSO), Pay for Performance (P4P) and Challenge Fund, as well as other open calls and opportunities. Please check active RFAs and open calls below and follow our news updates and our Facebook page  to receive up-to-date information on the application process and deadlines.

Current open calls: 
Јавен повик за изработка на софтвер/веб апликација „Знак за безбеден туризам” –  Краен рок: 20 април 2021 год.

Во насока кон воспоставување на повисоко ниво на безбедност во туризмот, зголемена промоција и унапредување на развојот на секторот туризам и угостителство, Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ на Швајцарската агенција за развој и соработка ја поддржува иницијативата на Министерството за економија на Република Северна Македонија и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот– АППТ за воведување на протоколи за безбедност и издавање на „Знак за безбеден туризам“ (Safe Travels Stamp) на Светскиот совет за туризам и патување – ССТП (WTTC- World Travel & Tourism Council).

Со цел олеснување на процесот за воведување на протоколи за безбедност и издавање на „Знак за безбеден туризам“, ИМЕ ќе поддржи изработка на веб базирано решение, односно платформа за целосна дигитализација на процесот на аплицирање и издавање на „Знак за безбеден туризам“, вклучувајќи и електронски регистар на компании со стекнат „Знак за безбеден туризам“.

Повеќе

Јавен повик за финансиска поддршка преку Фондот за предизвици –  Краен рок: 30 април 2021 год.

Согласно стратегијата за поддршка на секторот одржливо земјоделство, преку Фондот за предизвици, Програмата за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) во партнерство со Министерството за економија обезбедува дополнителна поддршка на МЕРКА 1. Развој и поддршка на претприемништвото, ММП и занаетчиството, подмерка 1.2 Финансиска поддршка за женско претприемништво, која е дел од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.15/21)

Повеќе

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40